Duyurular

KAMUOYUNA DUYURU - Deprem atıklarının çevresel etkileri ihmal ediliyor

img

Deprem atıklarının çevresel etkileri ihmal ediliyor... Antakya’da enkaz kaldırma çalışmaları sırasında, molozlar, tıbbi ve kimyasal atıklar Narlıca mahallesi civarına dökülüyor...

Devasa boyutlara ulaşan moloz, çöp, tıbbi ve asbest, plastik (PCB), beyaz eşya gibi kimyasal atıkların içinde hem insan sağlığına hem de hayvan sağlığına zarar veren, salgın hastalıklara neden olacak her türlü atık mevcut.

Bunlar; yer altı ve yerüstü sularının çok olduğu bölgelerden, su havzalarından, tarıma elverişli sulak alanlardan, şebeke sularından, doğal ve yaban hayat alanlarından uzak alanlara dökülmelidir. Vadi tabanlarına dökülmemelidir. Uygun biçimde, sızdırmaz zeminlerde bertaraf edilmeli, geri dönüşüme tabi tutulmalıdır.

Aksi takdirde, depremdeki can kaybından çok daha fazla canı kaybetme riski ve afeti yaratırlar ki bu risk gerçekleşirse, yapılanın adı enkaz kaldırma değil, cinayet olur.

Çünkü; hava, toprak ve yer altı ve yer üstü sulara karışan ve orada uzunca süre kalan bu zehirli maddeler besin zinciri, tarım ve hayvancılık yoluyla gıdalara dolayısıyla insanlara geçerek kanser vb hastalıklara neden olur. Ormanları, meralar ve kuş cennetlerini tehdit eder. Ekosistemi ve insan yaşamını mahveder.

Narlıca mahallesi Antakya merkeze karayoluyla 8-10 km uzaklıktadır. Moloz, tıbbi ve kimyasal atıklar, çöpler, Narlıca mahallesinin 3 km uzağına piknik yeri olan Kuruyer tarafında vadi içine dökülmektedir. Hatay Havalimanının bulunduğu Amik Ovasının hemen yanı başındadır. Hükümet tarafından yeni yerleşim yeri olarak belirlenen Kisecik, Gülderen, Karlısu gibi doğal alanlara karayoluyla yaklaşık 15-20 km uzaklıktadır. Söz konusu moloz ve atıklar Narlıca civarına yüzlerce hafriyat kamyonuyla dökülürken fotoğraflanmış, ancak fotoğraf çekimi güvenlik güçleri tarafından yasaklanmıştır. Bunun üzerine uzaktan video çekim de yapılmıştır. (Narlıca mahallesi St. Pierre Kilisesinin bulunduğu Habib-i Neccar Dağı eteğinin arka sırt kısmı civarındadır).

Diğer taraftan Asi nehri üzerinde görülen yıkıntı ve beton parçaları molozların uluslararası bir nehir olan Asi Nehrine döküldüğü yönünde yorumlara sebep oluyor. Yetkililerin deprem atıklarının nereye, nasıl döküldüğü konusunda açıklama yapmasını bekliyoruz.

Saygılarımızla

Kadim Antakya Dostları Platformu